Dưới đây là danh sách 120 Từ vựng về Tính Từ mô tả người.

Download toàn bộ ebook này tại đây nhé

Bài Viết Liên Quan