[zenlish.edu.vn] Part 5 – Incomplete Sentence là phần tương đối dễ ăn điểm khi bạn luyện thi TOEIC trong tất cả 7 phần của đề thi TOEIC. Part 5 gồm các câu trần thuật đòi hỏi thí sinh phải đọc và tìm từ đúng để hoàn thành câu. Các từ cần điền thuộc lĩnh vực từ vựng (vocabulary), ngữ pháp (grammar) và cách dùng (usage). Zenlish sưu tầm và biên soạn bài luyện đọc Toeic hàng tuần dành cho các bạn học viên của Zenlish, được gửi qua email đến từng bạn!

Nào cùng bắt tay làm bài tập thôi!

Directions: A word or phrase is missing in each of the sentences below. Four answer choices are given below each sentences. Select the best answer to complete the sentences. Then mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet.

101. Passengers on the aircraft are asked to secure ____ belongings during takeoff and landing.

A. they

B. their

C. them

D. themselves.

102. East Abihay City is ran _____ a mayor and six-member council who are elected for four years.

A. of

B. among

C. by

D. from

103. Due to its need for ____ repairs, the Paliot 12Z conveyor belt is scheduled to be replaced by a more efficient model.

A. frequent

B. frequently

C. frequency

D. frequents.

104. On July 23, Mr.Saito will be named chairman of the board ____ president of Tairex Electronics.

A. as well as

B. more

C. added

D. such as

105. Any problems with the new software system should be reported to the system administrator ____.

A. prompt

B. promptness

C. prompts

D. promptly

106. Employees currently working in Ridge Manufacturing’s branch offices will move into the new headquarters ____ the building is finished.

A. once

B. even

C. besides

D. moreover

107. Because of a ____ increase in profits this quarter, Tyro Sportswear employees will receive their first-ever year-end bonus.

A. dramatically

B. dramatize

C. dramatic

D. drama

Đáp án Zenlish sẽ gửi qua email cho từng bạn.

Nếu bạn cũng muốn được Zenlish gửi bài tập và đáp án hàng tuần thì hãy liên hệ với chúng tôi qua email: contact.zenlish@gmail.com hoặc qua hotline: 0164 970 2823 các bạn nhé. Hãy để Zenlish đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục Tiếng Anh.

Chúc các bạn học tốt!

Bài Viết Liên Quan