Phần nghe TOEIC Part 1 là phần nghe tranh và có 4 thể loại bức tranh trong phần luyện nghe TOEIC part 1: Bức tranh 1 người, Bức tranh 2 người trở lên, Bức tranh vật không có người và bức tranh người tương tác với vật.

  1. Loại 1: Bức tranh 1 người cần chú ý tới hành động của người đó, bạn cần hình dung xem anh ấy đang làm gì
  2. Loại 2: Bức tranh 2 người trở lên, cần chú ý tới hành động chung của họ là gì, nếu bức tranh đó chưa thấy ít hoặc không có hành động chung thì sẽ miêu tả hành động riêng của 1 người trong số những người đó.
  3. Loại 3: Bức tranh vật, cần chú ý tới vị trí của vật đó như thế nào, ở đâu. Bức tranh về vật sẽ không có danh từ chỉ người được xuất hiện ở đó, nếu có những danh từ như she, he, they, some one thì bạn cần loại khi nghe
  4. Loại 4: Bức tranh người tương tác với vật, bạn cần chú ý xem họ đang làm gì với cái vật đó, như đang mang cái thang, rót nước hay đánh máy….

Một số từ vựng TOEIC Part 1 thường gặp có tại đây: http://zenlish.edu.vn/toeic-listening/toeic-listening-part-1/tu-vung-toeic-part-1.html

Trong TOEIC Listening có 4 Part: luyện nghe part 4, luyện nghe part 2, luyện nghe part 3 cũng cần nắm rõ để đạt mục tiêu 800 điểm

Bài Viết Liên Quan