Luyện nghe TOEIC part 2 chủ yếu là các câu hỏi ở dạng: W-H question. Ở phần nghe part 2 người học sẽ có cảm giác tốc độ của audio ngày càng nhanh, mặt khác có 30 câu nên sự tập trung đang được nâng lên, do vậy khi làm bài sẽ gặp một số vấn đề như:

  • Có nhiều bạn bị lững lự lựa chọn của câu trước trong khi audio đã đọc đến câu sau rồi và quên mất từ để hỏi của câu sau nên không biết chọn đáp án nào
  • Tốc độ hiểu chậm hơn tốc độ của audio và không hiểu được hết cả câu nên không dám chọn, đồng thời nản khi làm được rất ít đáp án
  • Câu nối âm rất nhiều mặc dù câu ngắn nhưng không hiểu được.
  • Dịch không xuôi để hiểu câu hỏi và câu trả lời
  • Không muốn chọn theo cách nghe từ để hỏi mà muốn chọn đáp án khi đã hiểu hết tất cả các câu rồi.

Trong TOEIC Listening có 4 Part: luyện nghe part 1, luyện nghe part 3, luyện nghe part 4 cũng cần nắm rõ để đạt mục tiêu 800 điểm

Bài Viết Liên Quan